Hem

 

 

Vilka är vi?

Barn med Funktionshinder i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för att alla barn med funktionshinder blir fullt jämlika och delaktiga i samhället. Även om det länge har funnits flertalet föreningar för barn med funktionshinder så har de flesta fram till idag varit diagnosspecifika. Barn med Funktionshinder i Sverige är istället en paraplyorganisation för alla barn med funktionshinder.

Vad gör vi?

Genom vår verksamhet erbjuder vi innovativa aktiviteter som är anpassade för att alla barn ska kunna delta, oavsett funktionshinderform.

Vi bedriver även opinionsbildning och information kring frågor som berör livssituationen för barn med funktionshinder.